Управління якістю

Керівництво ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» керується Політикою в області забезпечення якості у взаємовідносинах зі споживачами та постачальниками, підтримує усі заходи, спрямовані на реалізацію цієї політики.

Забезпечення якості є головним завданням керівництва ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» і потребує участь і відповідальність персоналу різних підрозділів підприємства на усіх рівнях, а також постачальників і дистриб'юторів. На підприємстві розроблена система забезпечення якості, що включає належну виробничу практику і відповідно контроль якості. Система якості повністю документується, а ефективність контролюється.

В області забезпечення якості ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» ставить перед собою наступні завдання:
- постійне удосконалення системи забезпечення якості;
- задоволення запитів споживачів за рахунок підвищення якості та разширення асортименту продукції при збереженні конкурентоспроможної вартості продукції;
- постійне підвищення рівня знань персоналу в області забезпечення якості;
- вирішення кадрових і соціальних питань;
- придбання високоякісної сировини та допоміжних матеріалів;
- раціональне використання сировини та матеріалів через зниження витратних норм і вдосконалення технологій.

На підприємстві ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» лабораторія відділу контролю якості атестована Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ України на право проведення контролю якості та безпеки лікарських засобів.Контроль якості включає відбір, специфікацію і дослідження проб, а також організацію, оформлення необхідної документації та процедури приймання і відбракування, результати яких гарантують, що всі необхідні дослідження проведені, а вихідні матеріали, напівфабрикати та готова продукція не допускаються до використання, продажу або поставки доти, поки їх якість не буде визнана задовільною. Кожна серія готової продукції супроводжується сертифікатом якості, який є певною гарантією її доброякісності.

Якість досліджень, що проводяться в лабораторії відділу контролю якості, визначається комплексом факторів, що охоплюють усі аспекти її діяльності:
- організація роботи;
- відбір, зберігання і транспортування зразків;
- наявність і якість методик проведення досліджень, засобів вимірювань, матеріально-технічного оснащення, оцінка значимості отриманих результатів;
- проведення внутрішньолабораторного контролю якості та ін.

Система управління якістю визначає політику відділу контролю якості в області якості продукції, в області діяльності, в області процедури системи забезпечення якості ( в тому числі відносно компетентності персоналу, приладів і обладнання, матеріалів і реактивів, стандартних зразків, системи документації, проведення випробувань та ін.).

Грунтуючись на багаторічному досвіді у сфері виробництва лікарських засобів, постійно вдосконалюючи технологічні процеси, ми об'єднуємо досвід минулого і передові технології сьогодення для забезпечення високої якості нашої продукції.